Investeringsstrategier!

Det finns ett antal olika investeringsstrategier man kan välja mellan när man skall investera sitt kapital och det är lite som religion. Var och en har sin tro och varje strategi är unik i sig.

I det stora kan man dela upp strategierna i två. Den offensiva strategin och den defensiva strategin. Skillnaden mellan dom två är den risknivå man är villig att ta i kombination med den tid man önskar att lägga på sin portfölj.

Med en offensiv strategi är man villig att ta en högre risk med förhoppning om en högre avkastning.

Utdelningsstrategi

En vanligt förekommande strategi är utdelningsstrategin. Denna strategi går ut på att man investerar sitt kapital i bolag med hög direktavkastning (DA). Dvs. bolag som har återkommande utdelning av vinst minst en gång per år. En del av dessa bolag utdelar mer än en gång per år och en del utdelar en gång varje månad.

Investerare av denna strategi prioriterar direktavkastningen framför kursutvecklingen. Ofta används utdelningen till att återinvestera i bolaget och detta kan antingen göras direkt efter utdelningen eller sparas till den dag då aktien har “dippat” lite. Ibland är det bra att ha lite tort krut för att kunna köpa in sig på lägre nivåer och därmed få en bättre direktavkastning. Det går naturligtvis även bra att investera utdelningen i andra bolag.

Ofta görs dessa investeringar i stora stabila utdelningsbolag och därför anses strategin vara mindre riskfylld och luta aningen åt den defensiva strategin. Målet med denna strategi är att bygga upp en så pass stor portfölj att man kan leva av bara avkastningen som genereras.

Exempel på bolag i denna kategorin är Swedbank, Nordea, Castellum, Boston pizza royalties income fund, Realty Income Corp, Cibus och H&M.

Investmentbolag

Att investera i investmentbolag är traditionellt en populär sparform. Investmentbolagens affärsidé är att äga och utveckla ett flertal andra noterade och onoterade bolag. Detta medför att en investering i ett investmentbolag, gör dig indirekt ägare till de aktierna som investmentbolaget äger. Det är kompetenta företagare som jobbar dagligen med att förbättra dina innehav. Kunskap och kompetens är på mycket hög nivå.

Proffsen gör jobbet åt dig, samtidigt som du sprider riskerna genom indirekt investering i flera bolag. När du köper aktier i dessa bolag köper du indirekt in dig i många av Sveriges största bolag.

Exempel på investmentbolag är. Investor, Kinnevik, Bure Equity, Latour, Industrivärden och Öresund.

Förhoppningsbolag

Vi som dom allra flesta andra privatpersonerna som handlar på börsen går till en början samma väg. Man börjar med att handla förhoppningsbolag och när man bränt sig på förhoppningsbolagen så kryper man till korset och börjar handla stabila bolag såsom Investor, Skanska, H&M osv. Helt plötsligt går man från att förlora massvis med pengar till att faktiskt få en positiv avkastningskurva över tid. Vi sökte länge eller “The Holy Grail” men hemligheten är så enkel, undvik förlorarna. Dvs. handla aldrig ak er som har en långsiktigt nedåtgående trend.

Däremot kan vi själva tycka at det är trevligt med lite krydda i våra portföljer och har därför valt att komplettera våra defensiva investeringar med bland annat följande bolag. Tobii, Smart Eye, Brighter, Veoneer, TC-Tech och Diamyd Medical och en del andra bolag som ni hittar i våra portföljer.

Day & Swing Trading

Day trading (dags handel) är när du fokuserar på kortsiktiga positioner som avslutas innan börsen stängs den samma dag. De som håller på med detta brukar kallas day traders och har inte några positioner öppna över natten.

All aktiehandel i sig är väldigt svårt men desto kortare tidsperspektiv man handlar i desto svårare blir det. Det är en av orsakerna till att många investerare undviker handel i det kortare perspektivet som Day Traders gör.

Swingtrading är ett av de mest populära sätt att handla aktivt inom trading på börsen. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att investeringen sker mellan några dagar till ett par veckors d. För att veta när det är ett bra tillfälle att köpa och sälja kan man bland annat använda sig av olika analysmetoder där man ser på saker som trender, rapporter, teknisk analys och unika historiska mönster. Med swing trading har man möjlighet att behålla sitt vanliga jobb och handla vid sidan av, men det kräver mycket träning för att lyckas långsiktigt.

Kategorier

Senaste kommentarer