Hör gärna av dig :

RödaKorset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation.
Rödakorset finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor.
Rödakorset kämpar för att rädda liv och ge hopp. Rödakorset delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme.

Unikt uppdrag

Röda Korset har ett unikt uppdrag i den internationella humanitära rätten – att hjälpa människor som drabbas av krig och konflikt. Det ger dom en möjlighet att finnas på plats där inga andra hjälporganisationer får tillträde.
Röda Korset väljer aldrig sida i en konflikt. Däremot tar vi alltid ställning för den enskilda människan som drabbas.
Det är rödakorsets unika mandat, neutralitet och opartiskhet, som gör att dom kan finnas på plats i oroshärdar och krigszoner där inga andra organisationer finns. Dom har en fantastisk möjlighet att hjälpa och förändra situationen för människor runtom i världen.
X