Hör gärna av dig :

Plan International arbetar för barns rättigheter över hela världen

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder.
Plan International arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt deras arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Långsiktig förändring

Plan International arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare.
På så sätt skapar dom långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen.
Dom finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar dom aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.
X