Hör gärna av dig :
IMG_3652

Johan

Jobbar som flygkapten på ett Skandinaviskt flygbolag och ansvarar för utbildning
och regelbundna kontroller av piloter.
Mitt stora fritidsintresse är privatekonomi och investeringar.

Mina portföljer

Investerar i aktier, fonder och olika värdepapper.
Albert Einstein som levde mellan 1879–1955 skall ha sagt att ränta-på-ränta-effekten är världens åttonde underverk och att det är den starkaste kraften i Universum.

Investeringsöversikt

Nedan följer en sammanställning av mina investeringar i aktier och fonder.

Utländska Bolag

I min KF portfölj med Utländska bolag har vi som affärsidé att äga aktier i utländska företag där många av dom har en hög Direkt Avkastning (DA) och många av dom utdelar per månad. 
En del av företagen är så kallade REIT (Real Estate Investment Thrust) bolag och det innebär att dom enligt skattetekniska regler skall utdela 90% av överskjutande vinst.
Orsaken till att vi väljer att placera dessa investeringar i en KF är att vår mäklare Avanza automatiskt ger oss återbetalning av den källskatt som dras vid varje tillfälle en utdelning sker. Denna källskatt uppgår till 15 % av utdelningen och åter betalas vid senare tillfälle. 
När jag köper aktier i dessa bolag skapar vi en global riskspridning.
Denna portfölj fylls på regelbundet vid varje tillfälle som utdelning sker.

Långsiktig portfölj

Denna ISK portfölj innehåller långsiktiga investeringar som fylls på regelbundet.
Portföljen innehåller även en del förhoppningsbolag som t. ex. Veoneer och TC-Tech.

Day & Swing portfölj

Innehållet i denna ISK portfölj varierar mer ofta då handel sker i kortare tidsperspektiv.
All handel sker med Teknisk Analys som underlag.

Utdelningsbolag

I denna ISK portfölj är tanken att äga stabila bolag med en god utdelningshistorik.
Stabila utdelningsbolag tenderar till att vara välskötta, mindre riskfyllda med en god resultat- och balansräkning och då de nästan aldrig sänker sina utdelningar är det nästintill en garanterad avkastning som tillfaller dig som investerare år efter år.
Denna portfölj har hög prioritering och fylls på regelbundet.

Barnportföljen

Denna portfölj är en kapitalförsäkring och fördelen med en kapitalförsäkring är att vi kan sätta våra barn som förmånstagare. 
Portföljen tillfaller inte barnen automatiskt vid 18 års ålder. Utan portföljen tillfaller endast barnen först vid båda förälders bortgång. 
Tanken är regelbundet sparande i värdepapper så som Utdelningsbolag, Investmentbolag, Fonder, Index och Aktier. 
Här sparas t. ex. barnens barnbidrag varje månad. 
X