Hör gärna av dig :

Lägg inte alla äggen i samma korg!

Det är grunden för allt aktiesparande. För att minska risken bör en aktieportfölj bestå av fler aktier än de knappt tre som finns i den genomsnittliga svenska aktiespararens portfölj.

Aktiespararna och alla andra experter på portföljförvaltning tjatar ständigt om detta givna råd, med följande innebörd:Den som sparar långsiktigt i aktier (som ju är en långsiktig sparform) bör sprida sina investeringar över flera aktier i ett flertal sektorer (eller branscher, som i nutidens börsvokabulär dock betecknar en mer detaljerad klassificering av de noterade företagens verksamheter än huvudgrupperna, som kallas sektorer).

Att sprida investeringarna över flera sektorer syftar till att minska risken. Ju färre aktier som finns i en aktieportfölj, desto större är risken för att portföljvärdet blir mer eller mindre utraderat i svaga börs-tider. Jämför med punkteringen av IT-bubblan åren 2000–2002: Alltför många aktiesparande svenskar hade enbart Ericsson i sina portföljer, även om några hade ”diversifi-erat” även med Telia Sonera – i samma sektor … Siffrorna förskräcker. Per den 30 juni 2006 ägde de svenska aktieägarna i genomsnitt endast 2,90 olika aktieslag (källa: VPC).

Att äga 2,9 aktier i genomsnitt är i vår värld ett stort risktagande och är därför inget alternativ för oss.

Vi har valt att skapa olika portföljer med olika strategier.

  • Investmentbolag

  • Utdelningsbolag

  • Fonder

  • Förhoppningsbolag

  • Övriga investeringar

X