Disclaimer

Slutsatserna och analyserna som Spillepengen.se kommer fram till är inte investeringsråd eller rekommendationer. Innan du köper eller säljer en aktie, fond, tillgång eller värdepapper ska du alltid göra en egen analys. Du bör inte köpa och/eller sälja aktie, fond, tillgång eller värdepapper enbart baserat på analyser gjorda av Spillepengen.se Använd informationen enbart som inspiration till att göra egna analyser.

Spillepengen.se kan inte garantera att det material som finns på eller i dess nyhetsbrev är fritt från fel. Vi försöker att använda information från tillförlitliga källor men det kan förekomma felaktig information.

Inlägg på Spillepengen.se innehåller betalda och sponsrade reklambilder samt länkar.

Du som läser är ansvarig för dina egna handlingar och beslut. Spillepengen.se tar inget ansvar för vilka aktier, fonder, tillgångar eller värdepapper du väljer att köpa och/eller sälja.

Spillepengen.se tar heller inte ansvar för konsekvenser som följd av fel och missbedömningar i analyser, inlägg, nyhetsbrev som kan finnas.

Var och en har sina egna individuella förutsättningar vad gäller privatekonomi och vi på Spillepengen.se sysslar inte med investeringsrekommendationer. Vill du läsa analyser från professionella analytiker eller få råd från rådgivare, rekommenderar vi dig att söka dig till en professionell rådgivare.