Hör gärna av dig :

Disclaimer

Slutsatserna och analyserna som Spillepengen.se kommer fram till är inte investeringsråd eller rekommendationer. Innan du köper eller säljer en aktie, fond, tillgång eller värdepapper ska du alltid göra en egen analys. Du bör inte köpa och sälja aktier enbart baserat på analyser gjorda av Spillepengen.se Använd informationen enbart som inspiration till att göra egna analyser.

Spillepengen.se kan inte garantera att det material som finns i på hemsidan eller i dess nyhetsbrev är fritt från fel. Vi försöker att använda information från tillförlitliga källor men det kan komma med felaktig information.

Inlägg på spillepengen.se innehåller betalda och sponsrade reklambilder samt länkar.

Du som läsare är ansvarig för dina egna handlingar och beslut. Spillepengen.se tar inget ansvar för vilka aktier du väljer att köpa. Spillepengen.se tar heller inget ansvar för konsekvenser som följd av fel och missbedömningar i analyser som kan finnas.

Var och en har sina egna individuella förutsättningar vad gäller privatekonomi och risknivå för aktiehandel. Agera utifrån din egen risknivå och köp inte aktier för pengar som du inte har råd att förlora.

Vi som skriver för Spillepengen.se är inte professionella analytiker och vi sysslar inte med investeringsrekommendationer. Vill du läsa analyser från professionella analytiker eller ha råd från rådgivare rekommenderar vi dig att söka dig till en professionell rådgivare.

X