Hör gärna av dig :

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.
Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen. 
Om du vill kan du hjälpa Barndiabetesfonden genom att ge en gåva. Varje gåva – liten som stor – är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är otroligt tacksamma för människors engagemang och generositet.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Barndiabetesfondens beskyddare.

Vi känner stor tacksamhet för hennes insatser och engagemang. Vi känner också stor tacksamhet för insatserna som alla samarbetspartner och ambassadörer gör. Lions har varit med sedan starten 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Lions ideella arbete betyder enormt mycket för Barndiabetesfonden.
Diabetesfondens beskyddare H.K.H. Kronprinsessan Victoria
X