Hör gärna av dig :

Var med i kampen mot barncancer

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver. Här kan du läsa mer om vår värdegrund, historia och hur vi är organiserade.
Det första fröet till det som idag är Barncancerfonden såddes 1979 då oroliga föräldrar och vårdpersonal gick samman för att stoppa en planerad nedläggning av Sveriges då enda barncanceravdelning. Idag, snart 40 år senare, är Barncancerfonden den största finansiären av barncancerforskning i Sverige och idag överlever drygt 80 procent av de barn som drabbas.

Bidra för att hålla drömmar vid liv

Barncancerfondens verksamhet fokuserar på att samla in pengar till barncancerforskning och stöd till de cirka 300 familjer som varje år drabbas av ett cancerbesked. Mycket av den stödjande verksamheten sker genom de regionala föreningar som är kopplade till landets sex barnonkologiska centrum.
Målet på lång sikt är att nå en hundraprocentig överlevnad för de barn som drabbas av cancer. För att dom ska kunna nå det måste forskningen fortsätta att drivas framåt och därför behövs alla bidrag dom kan få – både från företag och privatpersoner.
X