Vi tar in det Brittiska kraftbolaget Atlantica Sustainable Infrastructure i portföljen

Familjen fortsätter med fokus på hållbarhet och väljer därför att investera i Atlantica Sustainable Infrastructure.

Atlantica är ett brittiskt kraftbolag som förvärvar, äger och förvaltar förnybar energi, naturgaskraft, elektriska överföringsledningar och vatten tillgångar i USA, Sydamerika, Europa och Afrika. Bolaget äger och driver dessutom vattenavsaltningsanläggningar i Algeriet. Bolagets huvudkontor ligger i Brenford, Storbritannien.

Atlantica har som många andra bolag tappat en hel del på kursen under Corona och ligger i skrivandes stund på en kurs på 29,77 USD med en stigande trend. Kikar vi in i grafen anser vi historiskt att nuvarande nivå är attraktiv och ger i dags läget en DA
(Direkt Avkastning) på 5,58% och vid positiv utveckling ser vi en uppsida på ca 30%. Vår tanke är att denna placering skall vara långsiktig och bidra till ett stabilt kassaflöde med utdelningar en gång per kvartal. Nedanstående graf visar Atlanticas kursutveckling sedan 2017. Vi kan se att Atlantica har haft en sidledsrörelse under 2016 till början av 2019, för att därefter utvecklas positivt fram till starten av Corona.

Atlantica har en positiv historia av höjda utdelningar som visas i bilden härunder.

Som visas i grafen nedanför är investeringen i Atlantica har blivit gjord vi 4 olika tillfällen för att få en förnuftig GAV (Generellt Anskaffnings Värde). Totalt sätt har familjen förvärvat 140 st. ak er i Atlantica till ett inköpsvärde av 35 698 och i skrivandes stund har värdet stigit 3,26% till ett värde av 36 863. Vi kommer löpandes att utöka innehavet vid tillfälliga dippar för att på så vis öka avkastningen vid varje kvartal.

Denna investering är ett bra tillskott till vår utdelningsportfölj och bidrar för tillfället med 525 kr i avkastning per kvartal.

Vid varje utdelningstillfälle avräknas 15% i skatt på det totala utdelningsbeloppet. Därför bör Atlantica som investering med fördel läggas i en KF (Kapitalförsäkring) som man kan öppna på både Avanza eller Nordnet. Fördelen med att ha utländska utdelningsbolag i en KF är att Avanza i vårt tillfälle hjälper till att inhämta källskatten på 15% som man ligger ute med. Källskatten återbetalas men det kan ta upp ll tre år innan den återfås.

Nedanstående länk till Avanza förklarar ytterligare omkring källskatt.

Sammanställning

Långsiktig månads spar med återkommande återinvestering av utdelningar.

  • Attraktiv på nuvarande nivå, 29,77 USD Uppsida på ca. 30%
  • DA på 5,58%
  • Positiv trend på ökad utdelning
  • Källskatt på 15% förekommer