Nordea i stigande triangel

Nordea laddar upp för utbrott över 72,93 i stigande triangel. Vid utbrott och close över 73,00 zonen med bra volym finns en god chans för vidare uppgång till Take Profit Zone som ligger vid 85,00 – 86,00. Dock inte utan motstånd på vägen då det är lite stökigt med en del gap-motstånd på resans gång. Risk på nedsidan om Nordea bryter ner igenom 66,80 zonen med hög volym och inte omedelbart återtar denna nivå. Därför bör man strikt följa den Stop Loss som ligger vid denna nivå.

Uppsida på ca 20% från nuvarande nivå med en RR (Risk/Reward – kvot) på ca 8.