Vi tar in finansbolaget Lazard till utdelningsportföljen!

Lazard är ett Amerikanskt finansbolag som tillhandhåller kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster. Bolaget erbjuder råd om fusioner och förvärv, strategiska frågor, omstrukturering av kapitalstrukturen, kapitaltäckning och företagsfinansiering samt förvaltning av tillgångar till företag, partnerskap,
institutioner, regeringar och privatpersoner. Lazard betjänar kunder internationellt. Bolaget grundades 1848 och har sitt huvudkontor i New Orleans, Louisiana.

Lazard har som många andra bolag tappat en hel del på kursen under corona och ligger i skrivandes stund på en kurs på 31,83 USD med en stigande trend. Kikar vi in i grafen anser vi historiskt att nuvarande nivå är attraktiv och ger i dags läget en DA (Direkt Avkastning) på ca 6%. En TPL (Take Profit Level) omkring 57-60 USD ger en uppsida på ca. 80% från nuvarande nivåer. Men vår tanke är att denna placering skall vara långsiktig och bidra till ett stabilt kassaflöde med utdelningar en gång per kvartal. Nedanstående graf visar Lazards kursutveckling sedan 2007. Varje Candlestick (stapel) avser en månad.

Utdelningshistorik!

I nedanstående tabell ser vi utdelningshistoriken (USD) i Lazard och den följer en positiv trend. Utdelning är ett mått på hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna i form av kronor per aktie. Lazard har även med jämna mellanrum extra utdelning av överskjutande vinst vilket driver upp totalavkastningen.

Direktavkastning!

I nedanstående tabell ser vi Lazards DA historiskt sätt i procent. Direktavkastning är ett bolags aktieutdelning i förhållande till aktiekursen och ett mått på avkastningen till aktieägarna. Direktavkastningen räknas genom: (Utdelning per Aktie / Aktiekurs)
Tabellen visar på en DA runt 7% i Q2 för 2020 men med dagens kurs på 31,83 USD så är DA ca 6%. Detta visar på att Lazard är attraktiv på nuvarande nivå för oss som är utdelningsjägare.

Källskatt!

Vid varje utdelnings tillfälle avräknas 15% i skatt på det totala utdelningsbeloppet. Därför bör Lazard som investering med fördel läggas i en KF (Kapitalförsäkring) som man kan öppna på både Avanza eller Nordnet. Fördelen med att ha utländska utdelningsbolag i en KF är att Avanza i vårt tillfälle hjälper till att inhämta källskatten på 15% som man ligger ute med. Källskatten återbetalas men det kan ta upp till tre år innan den återfås.

Nedanstående länk till Avanza förklarar ytterligare omkring källskatt.

Sammanställning!

Långsiktig månads spar med återkommande återinvestering av utdelningar.

  • Attraktiv på nuvarande nivå, 31,83 USD Uppsida på ca. 80%
  • DA på 6%
  • Positiv trend på ökad utdelning
  • Källskatt på 15% förekommer