Investera i era barns framtid!

Att våra barn är vår framtid får vi ofta höra så låt oss då hjälpa dom till en god start på deras vuxna liv och att ekonomiskt förbereda dom för en marknad som har helt andra spelregler än vad man får lära sig i skolan.

Låt oss bygga en stabil portfölj för våra barn med det största underverk som denna jord skådat. Vi kallar det Ränta På Ränta Effekten – RPR Effekten.

RPR Effekten har fler namn som sammansatt ränta eller kumulativ ränta. Detta är en ränta som inte enbart beräknas på det ursprungliga beloppet man till exempel satt in på ett sparkonto, utan att man även får ränta på redan genererad ränta. Den världskände vetenskapsmannen och fysikern Albert Einstein som levde mellan 1879–1955 skall ha sagt att RPR Effekten är världens åttonde underverk och att det är den starkaste kraften i Universum. Denna kraft kallas även snöbollseffekten.

Det finns olika faktorer som påverkar resultatet av ett långsiktigt sparande. Man talar ofta om riskspridning, även kallad diversifiering. En hög grad diversifiering kan man uppnå genom att man sprider investeringar på olika branscher i olika länder och regioner. Men en av dom största faktorerna är tidsfaktorn. Om vi börjar med att spara och investera i tidig ålder så kommer tidsfaktorn vara en den absolut största motorn till att driva och utveckla portföljen positivt i det långsiktiga perspektivet.

Ett utmärkt sätt att börja spara på är att man tar hela eller en del av barnbidraget och investerar varje månad. Låt oss räkna på ett exempel. Vid barnets födsel börjar vi spara hundra kronor varje månad tills det att barnet fyller 18 år. Med RPR effekten baserat på 8% avkastning per år kan utvecklingen se ut som följer.

Ränta På Ränta

Som vi ser i ovanstående graf så med en liten investering som 500 kronor per månad uppnår vi ett makalöst resultat på hela 232 826 kr på barnets 18 års dag.

0År
Ålder
0Kr
Kronor

I nedanstående tabell kan vi se utvecklingen år från år i ett mer detaljerat perspektiv.

Om vi utgår från att vi enbart sparar pengarna på ett bankkonto så skulle summan komma upp till 108 000 kr den dag barnet fyller 18 år. Detta är en summa som inte är inflationskorrigerad.
Med inflationskorrigerad menar jag att t ex. en insättning på banken på 100 000 kr i starten av året med en inflation på 2% kommer ge dig ett värde av denna insättning motsvarande 98 000 kr på årets slut. Man går alltså minus på att endast sitta på pengarna.

Vilken typ av konto bör man välja och vilka investeringar är då att föredra?

Jag kan berätta hur vi tänker och gör och hela detta inlägg är inte på något sätt en köp eller sälj rekommendation. Vänligen läs vår disclaimer via denna länk Disclaimer.

Vi har två olika konton till våra barn. Båda har vart sitt ISK konto (Investereringssparkonto) som står i deras namn och kommer per automatik tillfalla dom när dom fyller 18 år. Dock har jag och Jessika fullmakt som förälder att administrera deras ISK konton fram till den dag dom fyller 18 år.

Orsaken till att vi har valt att ge dom vart sitt ISK konto är att dom själva skall kunna vara delaktiga i investeringsbeslut och lära sig om handel med värdepapper. Vi tycker att läran om ekonomi skall vara roligt och lekas fram med förståelse omkring ansvarstagande och respekt för pengar.

Utöver deras ISK konto har vi en gemensam kapitalförsäkring (KF) som vi fyller på med regelbundet sparande.
Låt oss se på skillnaderna mellan ISK konto och Kapitalförsäkring.

ISK Konto

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett schablonbeskattat konto. Det betyder att du betalar en viss procentsats (0,375% år 2021) per år som är baserat på kontots totala värde istället för att betala 30 % i kapitalvinstskatt per försäljning och utdelning som man gör på ett vanlig depå/aktie- och fondkonto.

I praktiken betyder det att du inte betalar skatt för den avkastning du får utan skatten beräknas istället på värdet av ditt konto och dina insättningar under året. Om du säljer med vinst eller får en utdelning, slipper du därför betala skatten direkt.

Du behöver inte deklarera dina enskilda värdepappersaffärer eftersom du betalar en schablonskatt. Den bank som du har dina värdepapper hos rapporterar in ditt skatteunderlag åt dig och du behöver därför inte göra något själv. Du äger värdepapperna själv när du har ett ISK, vilket innebär att du blir inskriven i aktieboken som ägare. Det innebär att du kan välja att gå på bolagsstämmor om du skulle vilja göra det. Där kan du vanligtvis välja att utnyttja din rösträtt om du äger sådana aktier. Om du skulle avlida tillfaller kapitalet ditt dödsbo.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är schablonbeskattad, precis som ett ISK med 0,375% för år 2021. Du betalar därför en procentsats per år, baserat på kontots värde samt insättningar, i motsats mot en depå/aktie- och fondkonto där du betalar 30 % i reavinstskatt vid försäljningar och utdelningar.

Du behöver därför inte deklarera dina värdepappersaffärer utan det institut du har kapitalförsäkringen på kommer att hantera skatten för dig.
Eftersom kapitalförsäkringen är en försäkring så ägs kontot, och därmed aktierna, av försäkringsbolaget. Du har därför inte rösträtt vid en bolagsstämma.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att man kan sätta en förmånstagare som ärver kapitalet om du skulle avlida. Om du inte har valt en specifik förmånstagare så gäller ett generellt förmånstagarförordnande, det vill säga att make/make/registrerad partner/sambo ärver i första hand, och om sådan saknas ärver barn, och i sista hand övriga arvingar. Det går alltid att byta förmånstagare på en kapitalförsäkring.

Barnportföljen består av följande värdepapper

Vi tror på disciplinerat och långsiktigt sparande med en hög grad av diversifiering i Investmentbolag, utdelningsbolag och fonder. Det är viktigt med långsiktighet. Tiden är investerarens bästa vän, brukar man säga. Innehavet i Spillepengens Barnportfölj kommer variera under tid och värdepapper kommer att både läggas till och tas bort.